Us informem que el passat divendres es va publicar al DOGC l’Ordre TSF/103/2017, de 30 de maig, corresponent a la convocatòria PUA d’enguany.